ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 78.33 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 74.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 74.67 เงิน 6  
9 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.67 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน