ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 83.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 60.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน