ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.67 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน