ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป. พังงา 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน