ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 77.33 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 69.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพป. กระบี่ 62.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55.33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 51 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน