ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน