ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.33 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพป. กระบี่ 64.67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน