ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน