ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.33 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน