ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน