ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 6  
12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน