ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน