ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน