ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป. พัทลุง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน