ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน