ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กระบี่ 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 74.72 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 74.56 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 74.53 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 72.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.45 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 70.03 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 66.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 62.81 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 29.26 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน