ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน