ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคุรอด สพป. พังงา 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต 1 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.80 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน