ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 43 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน