ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลช้าง สพป. พังงา 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน