ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิชัยวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 76.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 74.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านราชมุนี สพป. ยโสธร เขต 1 71.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 66.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป. เพชรบุรี เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน