ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 90.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.49 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องตาที สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.49 ทอง 10  
11 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 81.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.83 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน