ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน