ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 88.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 84.66 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน