ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป. เพชรบุรี เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 59 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน