ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70.88 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 67.56 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 65.63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 64.88 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 64.31 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.06 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 60.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 58.81 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57.25 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน