ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพป. กระบี่ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน