ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 77.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน