ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 73.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 71.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 68.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน