ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแสลง สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน