ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. แพร่ เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 57.67 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน