ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน